captainferry Membre du réseau Selectour Afat

Voorwoord

Identiteit

Deze website is eigendom van CAPTAINFERRY.COM, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres:

147 Rue de Verdun

92150 Suresnes

Tel.: +33 (0)1 83 62 24 11

Fax: +33 (0)1 83 62 87 25

Service beschrijving

De website captainferry.com biedt tickets aan van aangesloten ferrymaatschappijen.

Informatie verstrekt op captainferry.com

Hoewel deze website met grote zorg is samengesteld, kunnen wij de volledigheid of juistheid van de inhoud niet garanderen. De aanbiedingen kunnen op elk moment worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om de informatie op deze website met de nodige voorzichtigheid te gebruiken en om bij twijfel contact op te nemen met CAPTAINFERRY.COM.

CAPTAINFERRY.COM behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen.

CAPTAINFERRY.COM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik of de werking van haar website, de beschikbare of op deze site vermelde informatie.

Privacybeleid

Algemene informatie

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 34 van wet nr. 78-17 van 06/01/1978, heeft u het recht op toegang tot en correctie van uw persoonlijke gegevens. Als u van dit recht gebruik wenst te maken of als u niet wenst dat wij deze informatie aan onze partners meedelen, kunt u uw verzoek sturen via het e-mailadres serviceclient@captainferry.com

Nieuwsbrieven

Indien u niet langer deel wenst uit te maken van de mailinglijst die op CAPTAINFERRY.COM wordt aangeboden en/of geen commerciële informatie meer wenst te ontvangen per e-mail dan kunt u dat via uw account aangeven of door e-mail te sturen naar serviceclient@captainferry.com

Auteursrecht - copyright

Alle inhoud (foto's, teksten, video, geluid, enz.) die beschikbaar is op de website captainferry.com zijn en blijven het exclusieve eigendom van CAPTAINFERRY.COM of haar Partners. Elke reproductie, zelfs een gedeeltelijke reproductie, is strikt verboden in overeenstemming met de Wet van Intellectuele Eigendom.

Het is u daarom niet toegestaan deze inhoud te reproduceren, te vertegenwoordigen of op de markt te brengen, behalve in de volgende gevallen:

  • privé-kopie (u kunt de pagina's van de site alleen voor persoonlijk gebruik afdrukken);
  • representatie binnen de familiekring (u kunt de pagina's van de site alleen in een familie- of vriendenkring weergeven). In geen geval mag u tegen betaling of kosteloos secundair gebruik maken van de inhoud van de site.

Waarschuwingen

CAPTAINFERRY.COM garandeert niet de duurzaamheid of prestaties van haar diensten die toegankelijk zijn op captainferry.com.

U erkent dat u deze diensten, die u worden aangeboden, "in de huidige staat", op eigen risico en gevaar en met volledige kennis van zaken gebruikt.

U erkent dat u volledig op de hoogte bent van de mogelijkheid voor CAPTAINFERRY.COM om haar diensten tijdelijk of permanent te allen tijde op te schorten en/of te wijzigen wegens technische of reglementaire beperkingen.

De informatie van welke aard dan ook die beschikbaar is op CAPTAINFERRY.COM is alleen voor informatiedoeleinden. Het is dan ook uw verantwoordelijkheid om de juistheid, volledigheid en relevantie ervan te controleren. CAPTAINFERRY.COM en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze informatie door u.

Inhoud

Prijsaanduiding

CAPTAINFERRY.COM toont de prijzen van deze diensten met belasting inbegrepen en bemiddelingskosten inbegrepen. Deze aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en voorwaarden.

Last minute aanbiedingen

Promotionele aanbiedingen worden slechts ter informatie en zijn geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid. Ze zijn onderhevig aan voorwaarden en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. CAPTAINFERRY.COM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze wijziging.

Links naar andere websites

CAPTAINFERRY.COM biedt haar gebruikers links naar andere websites, maar beheert en controleert de inhoud van deze sites niet. CAPTAINFERRY.COM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die erin is opgenomen.

Interactieve diensten

De gebruiker begrijpt dat de diensten worden geleverd zoals ze zijn en toegankelijk zijn volgens hun beschikbaarheid. CAPTAINFERRY.COM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade in verband met het gebruik van haar diensten, noch voor eventuele onderbrekingen, weglatingen, fouten of gebreken die zich kunnen voordoen.

Pogingen om toegang te krijgen tot of in te breken bij beschermde gebieden die gereserveerd zijn voor gebruikers of personeel is ten strengste verboden.

Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele duur van de online beschikbaarheid van de diensten en informatie aangeboden door CAPTAINFERRY.COM op de website www.captainferry.com.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse regelgeving. De verdeling van de bevoegdheid in geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen wordt overgelaten aan de bevoegde Franse rechtbanken.

Andere gebruiksvoorwaarden

CAPTAINFERRY.COM behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de algemene voorwaarden van de website te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving van CAPTAINFERRY.COM.

De gebruiker kan ons internetbureau niet aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.